Сайт вчителів інформатики міста Лубен Неділя, 18.02.2018, 04:01
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Блог | Реєстрація | Вхід
» Меню сайту

» Календар
«  Січень 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Головна » 2012 » Січень » 3 » Роль гурткової роботи для всебічного розвитку особистості школяра
11:31
Роль гурткової роботи для всебічного розвитку особистості школяра
Зміст

1.Вступ

2.Проблема самовизначення та мотиваційна сфера

   особистості

3.Гурткова робота в нашій школі

4.Висновки

5.Список використаної літератури

Вступ

У сучасній школі відображені характерні ознаки нашого часу — широкі можливості для власного вибору людини, реалізації її професійних та інших потреб; значна роль людини у забезпеченні власних інтересів і можливостей, різноманітних моделей діяльності. У зв'язку з цим найважливішим завданням сучасної школи стає забезпечення всіх необхідних умов для розвитку особистості учня, його самореалізації, набуття життєвоважливих компетенцій.

У сучасних умовах зростають вимоги виховання творчої особистості, здатної знайти своє місце на складних перехрестях життя, самовизначитися і реалізувати себе. Зросло значення виховання у людини таких особистісних якостей, завдяки яким вона поступово стає активним суб’єктом соціальної взаємодії. Ще більш важливого значення набуває проблема активізації самовиховання учнів, адже становлення суспільно активної та гармонійно розвиненої особистості великою мірою залежить від власних зусиль самої людини, спрямованих на самовдосконалення як неодмінної умови досягнення успіху в самовизначенні, самореалізації, життєтворчості.

Саме позашкільна діяльність, участь старшокласників у різних її видах - важлива сфера, у якій можливості для вияву самоактивності, а водночас і для особистісного самовизначення та самореалізації учнів є вельми широкими. Вільна від жорсткої регламентації, обов’язковості, позашкільна діяльність розкриває широкі можливості для вияву самостійності, самоактивності, що вельми імпонує учням підліткового і щонайбільше - раннього юнацького віку.

Творчість, звичайно, зумовлює всі дії дитини, оригінальної у спілкуванні, іграх, малюнках, розповідях. На жаль, розвиток творчих здібностей у дітей часто стає випадковим і здебільшого залишається на низькому рівні. Проте не треба забувати, що всі діти наділені здібностями, а тому потрібно їх виявляти і максимально розвивати. І це можна робити в позаурочний час на гурткових заняттях. Тобто, гурткову роботу учнів можна назвати чинником всебічного розвитку особистості школяра.

Проблема самовизначеності та мотиваційна сфера особистості

         В сучасних умовах зростають вимоги до педагогічної та психологічної наук у справі виховання творчої особистості, здатної знайти своє місце на складних перехрестях життя, самовизначитися і реалізувати себе. Зросло значення виховання у людини таких особистісних якостей, завдяки яким вона поступово стає активним суб’єктом соціальної взаємодії. Ще більш важливого значення набуває проблема активізації самовиховання учнів, адже становлення суспільно активної та гармонійно розвиненої особистості великою мірою залежить від власних зусиль самої людини, спрямованих на самовдосконалення як неодмінної умови досягнення успіху в самовизначенні, самореалізації, життєтворчості.

Саме позашкільна діяльність, участь старшокласників у різних її видах - важлива сфера, у якій можливості для вияву самоактивності, а водночас і для особистісного самовизначення та самореалізації учнів є вельми широкими. Вільна від жорсткої регламентації, обов’язковості, позашкільна діяльність розкриває широкі можливості для вияву самостійності, самоактивності, що вельми імпонує учням підліткового і щонайбільше - раннього юнацького віку. Існують  різні підходи до розв’язання проблеми самовизначення особистості.

Важливим є мотиваційна сфера особистості. Самопізнання є основою самосвідомості, таким чином у процесі реалізації програми гурткової роботи ми впливаємо на формування самосвідомості, однією із складових якої є самооцінка особистості, образ "Я”. В цьому процесі велику роль відіграють почуття, які є органічною складовою драматичної творчості. Усвідомлюючи самого себе (завдяки самопізнанню, психологічному всеобучу та специфічній літературно-драматичній діяльності) і власні актуальні потреби (в самовизначенні, самореалізації, самоствердженні через спілкування і діяльність), старшокласник починає розуміти, що мотивом участі і є задоволення потреби в самовизначенні, самореалізації, розв’язанні комунікативних проблем. Мотив участі може перебувати на різному рівні усвідомлення на початку гурткової діяльності, але в процесі її відбувається формування духовного світу особистості, виховання вищих духовних потреб, задоволення яких і стає головним мотивом участі в позашкільній нерегламентованій діяльності.

   Розвиток рефлексії відбувається у контексті міжособистісної взаємодії. Структурні компоненти навчально-виховного процесу гурткової діяльності: колективний характер творчості (1), робота над роллю, спектаклем (2), психологічний всеобуч (3), самопізнання, самовиховання (4), вплив мистецтва та літератури (5) допомагають вирішувати проблеми спілкування, розвивають комунікативні здібності. Останні дають змогу юнацтву бути більш підготовленими до самостійного життя, визначитися та реалізувати себе в світі людей та професій. Процес самовизначення і самореалізації та усвідомлення власних мотивів пов’язані з процесами саморегуляції та самовиховання, які сприятимуть виходу свідомості на вищий рівень розвитку. Гуманістична спрямованість діяльності (творити добро для інших, радувати мистецтвом) має позитивний перенос на інші види діяльності, у самостійне життя - активна життєва позиція, прагнення бути корисним, примножувати добро у світі.

Таким є психологічний механізм формування мотиву участі старшокласників у гуртковій роботі у процесі задоволення потреби в самовизначенні та самореалізації, що може слугувати основою для моделі організації позашкільної гурткової діяльності, яка сприяє самовизначенню та самореалізації старшокласників.

Організація такої діяльності із старшокласниками висуває низку суттєвих вимог до педагога: глибоке знання психології, здатність до проектування і розвитку ситуацій, здатність до творчості. 

Найважливішим джерелом мотивації є потреби та інтереси учнів. Слід знати їхні справжні потреби, постійно ними керуватися, створювати можливості для їх актуалізації й задоволення. Навчальна мотивація, яка йде на зміну домінуючій у дошкільному віці ігровій, є рушієм навчання, позитивним рухом, потягом до задоволення усвідомленої чи неусвідомленої потреби. Серед основних таких рушіїв виділимо наступні потреби: фізіологічні, які забезпечують фізичне існування організму; у безпеці; у психологічному комфорті; у повазі, спілкуванні, лідерстві; пізнанні, діяльності; естетичні; у самоактуалізації (А.Маслоу). Найбільш повне задоволення цих потреб сприяє самореалізації особистості, розумінню нею сенсу свого життя. Від ступеню задоволення особистих потреб залежить відчуття людиною щастя і стан благополуччя в суспільстві. Якщо активність особистості щодо задоволення фізіологічних потреб передбачена генетично, ігнорування їх є ризиком для життя, то щодо психологічних потреб діють інші, не такі прості й прямолінійні механізми, бо вони виходять за межі організму і стають складовими соціальних взаємодій. Ця складність є також результатом постійного й активного функціонування базових психічних структур людської особистості, що забезпечують її соціальну життєдіяльність.

А.Маслоу дає визначення мотивації як прагнення людини виявити себе в тому, до чого вона відчуває себе потенційно здібною. Мотивація – генетичне прагнення людини до самореалізації у відповідності з її природними здібностями до певних видів діяльності і наполегливість в оволодінні нею на творчому рівні. Це активне і стійке прагнення реалізується в реальні досягнення лише тоді, коли виникають чи створюються необхідні умови для цього. Мотивацію учасників навчального процесу можна зміцнити шляхом моделювання їх особистої поведінки, викликаючи стан захопленності, ентузіазму, енергії, піднесення. Досягнення й успіхи учнів потребують постійного схвалення. Однак, мотивація – не пасивний механізм, який чекає запуску ззовні, а активний особистісний мотор, який постійно рухає учня в те поле діяльності, де його здібності можуть виявитися найбільш повно, і гальмує рух в інших напрямках.

Особливо велика цінність позакласної роботи у вихованні моральних якостей дитини: волі, наполегливості в подоланні труднощів, доведенні до кінця розпочатої роботи, критичного ставлення до себе. Участь у позакласній роботі дає можливість оцінити красу думки чи способу розв’язку, а отже розвиває естетичні почуття.

Домогтися розквіту талантів і здібностей, які має в собі кожна людина, – ось що водночас відповідає й фундаментально гуманістичній місії освіти, і вимогам справедливості, якими повинна керуватися будь-яка освітня політика, а  також правдивими потребами ендогенного розвитку.

Проблема розвитку  творчості дитини набуває в наш час особливого значення. Як сформувати творчу, інтелектуально розвинену особистість? Для успішного вирішення цієї проблеми велике значення має розвиток творчих здібностей, дитячої активності та самостійності. І в цьому велику роль відіграє гурткова робота з учнями.

Організація гурткової роботи в нашій школі

У нашій школі діє широка мережа гуртків  і клубів за дитячими інтересами і здібностями. У 2009-2010 навчальному році їхня кількість значно зросла, порівняно з минулими роками.

   Вокальний ансамбль «Мрія» (керівник Матяш Т.І.), танцювальний гурток «Веселка» (керівник Іванова О.О.) і клуб КВН «Екстрим» (керівник Нестеренко І.М.) об’єднує творчо обдарованих учнів,  розвиває їхні артистичні вміння та сценічну майстерність.

  Вокальний ансамбль «Мрія» був створений у 1994 році. Весь цей час його незмінним керівником є Матяш Тетяна Іванівна. Співучі дівчата – учасниці колективу – неодноразово ставали лауреатами і переможцями міських пісенних конкурсів. Колишня солістка Стадніченко Альона була фіналісткою Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості  «Крок до зірок». Її наступниця – Мяченко Анна – постійна учасниця всіх міських культурних заходів і свят, переможниця міських та районних оглядів художньої самодіяльності і лауреат  обласних пісенних фестивалів. У минулому році учасниці ансамблю «Мрія» відвідали  Польщу в складі делегації нашого міста і там вразили своїм талантом на спільних концертах і творчих зустрічах. Поїздка була надзвичайно цікавою і пізнавальною для дівчат, а їхній репертуар поповнився новими народними піснями наших найближчих європейських сусідів – поляків.

  Колектив «Веселка» ще зовсім юний – йому лише йде перший рік. Його керівник – молода і творча Іванова Олександра Олександрівна – прийшла працювати у 2009 році. І одразу організувала дівчат із 1 по 10 клас, які хочуть танцювати. В березні 2010 року танцюристи дебютували зі своїм першим номером – «Танцем із капелюхами» - на міському огляді художньої самодіяльності. Він був відзначений журі за артистизм учасниць і оригінальність постановки.

   Веселі і кмітливі хлопці та дівчата з команди КВК «Екстрим» об’єдналися рік тому і одразу показали високий результат – третє місце в міських змаганнях команд КВН.

  Юні рукодільниці відвідують гуртки «Бісероплетіння» (керівник Тягній Л.В.), «Українська вишивка» (керівник Гак Т.І.) та «Чарівна стрічка» (керівник Притула В.В.). Ці гуртки з’явилися в школі зовсім недавно, але за короткий час створили велику кількість яскравих, оригінальних робіт, підготували не одну виставку. Заняття в гуртку з бісероплетіння теж має важливий вплив в на розвиток творчої особистості  учнів. Дивлячись на гарні , яскраві візерунки , примхливі композиції, іноді дивуєшся, скільки любові і терпіння докладено до цього шедевра. Праця в цій техніці потребує посидючості, терпіння, працьовитості. Діти навчаються планувати свою роботу, розподіляти час. А найголовніше – праця з бісером і його замінниками виробляє вміння бачити прекрасне, намагання самому створити щось гарне, надзвичайне. Значення виготовлення виробів із бісеру дітьми дуже велике. Процес виконання потребує від дитини спритних дій, якими дошкільнята і молодші школярі володіють погано. Під час систематичної праці рука набуває впевненості, точності, а пальці стають гнучкими, що виявляє вирішальний вплив на становлення гарного, рівного почерку. Така праця сприяє розвитку сенсомоторики – узгодженості в роботі рук і очей, вдосконаленню координації рухів, гнучкості, точності у виконанні дій. В процесі виготовлення таких виробів поступово створюється система спеціальних навичок та вмінь. Великий вплив має виготовлення робіт з бісеру на розумовий розвиток дітей, на розвиток їхнього мислення. Техніка бісероплетіння напрочуд різноманітна і дає можливість не лише в способах виконання, але і у виборі матеріалу.

В наш час бісерне плетіння набуває свого нового розвитку. Ручна праця почала дуже цінуватися в сучасному світі. І від того, з якого віку діти знайомитимуться з маловідомими видами робіт, залежить наскільки цікавим і творчим буде їхній подальший розвиток.  Їхні роботи завжди виставляються на святкових виставках у школі, місті. Вони вражають оригінальністю задуму,  витонченістю і акуратністю роботи.

  Дівчата-вишивальниці взяли участь у Всеукраїнській пошуковій експедиції «Україна вишивана» і створили вишиту карту Полтавської області.

   Усі школярі, які хочуть поглибити свої знання з різних предметів, мають можливість відвідувати заняття ракетомодельного, хімічного, математичного і комп’ютерного гуртків.. Особливо велика цінність позакласної роботи у вихованні моральних якостей дитини: волі, наполегливості в подоланні труднощів, доведенні до кінця розпочатої роботи, критичного ставлення до себе. Участь у позакласній роботі дає можливість оцінити красу думки чи способу розв’язку, а отже розвиває естетичні почуття. Гурткова робота розширює кругозір учнів, сприяє розвитку математичного мислення, лаконічності мови, вмілому використанню математичної символіки, правильному застосуванню термінології, виховує в учнів самостійність, ініціативність, прагнення до творчості, розвиває вольові якості та формує культуру праці.

 Здібності дитини розвиваються також і в процесі її взаємодії з навколишнім світом.  Тому,  у школі є і біологічний гурток  «Господар своєї школи». Його мета – навчити дітей основам господарювання, сформувати необхідні трудові навички, прищепити любов до праці і бережливе ставлення до речей. Використовуючи педагогічну спадщину великого педагога В.О. Сухомлинського, для розвитку творчої особистості дитини проводяться подорожі в природу — до першоджерел думки і слова, які сприяють розвитку інтелектуальних і мовленнєвих обдарувань дітей. Школярі на таких заняттях роблять власні маленькі відкриття, вчаться аналізувати побачене, самостійно формулюють певні висновки. Подорожі підсумовуються написанням творчої роботи. Таким чином поширюється інтерес дітей до слова, відчуття його образних значень, розуміння багатства рідної мови. А головне — діти отримують задоволення від перших вдалих літературних спроб.

Метою таких занять є розширення знань учнів про навколишній світ, розвиток логічного мислення, творчої уяви і зв'язного мовлення.

Гурткові заняття проводяться під відкритим небом. У такий спосіб виховуються спостережливість, любов до природи, змінюється ставлення до навколишньої флори і фауни. Знаючи і люблячи природу, дитина стає її захисником. Школа має власний великий фруктовий сад і дослідні ділянки площею 0,65 га. Під керівництвом  учителя біології Гонтар Тетяни Миколаївни члени гуртка доглядають за деревами, саджають нові, обробляють городину і лікарські рослини на ділянках. Потім усе вирощене передається в шкільну їдальню. Для всіх школярів вариться домашній борщ із вирощеними буряком, морквою, капустою, картоплею, компоти із яблук, груш та аличі, що ростуть у садку, восени та взимку варяться лікувальні чаї з ромашки, ехінацеї та м’яти. Із собою на годину спілкування з природою учні «беруть» спостережливість, мислення, уяву і фантазію, «відкидаючи» байдужість, сум і лінь. Дитина має змогу розповідати, слухати, роздивлятися, міркувати, творити і робити відкриття. Всі висловлюються й доводять свою думку. Діти настільки серед природи винахідливі, активні, знаходять те, чого учитель і не міг передбачити.

Заняття під відкритим небом подобаються дітям і приносять велику користь. Школярі вчаться помічати в знайомому незнайоме, порівнювати, аналізувати і робити висновки. Набуті у природі знання поглиблюють вивчене на уроках,  зміцнюють здоров'я дітей.

   Для збереження і зміцнення здоров’я учнів, привчання школярів до правил і норм здорового способу життя, створення оптимальних умов для рухової активності дітей  у школі функціонують власні спортивні секції: волейболу, футболу, баскетболу, настільного тенісу і шахів. Навчальний заклад плідно співпрацює з міською дитячою спортивною школою (на базі школи тренери проводять заняття з футболу, баскетболу і легкої атлетики). Школа  має значні спортивні здобутки.

Технологія розвитку творчої особистості нерозривно переплітається з технологією створення психологічних умов підготовки школярів до творчої діяльності.

Завжди в класі виділяються діти, яким властиве нестандартне мислення. З ними дуже цікаво працювати, але я ні в якому разі не можна залишати поза увагою інших учнів, оскільки творчі здібності можна розвинути в кожної дитини, хоча й до певного рівня. Така робота передбачає внутрішню диференціацію, точніше індивідуалізацію. Будувати навчання слід відповідно до можливостей кожної дитини, стимулювати їхні здібності.

Завдання вчителя усіма можливими засобами стимулювати творчу активність учнів, адже основне завдання вчителя «сучасної» школи — допомогти дитині розкрити свої творчі здібності.

Із  2004 року в Лубенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4 було створено загін юних пошуківців «Червоні вітрила», метою роботи якого стало дослідження життя лубенців у воєнні та повоєнні роки.

  Робота була цікавою і захоплюючою, а головне—надзвичайно важливою. Результат пошуків—участь у Всеукраїнській туристсько-краєзнавчій експедиції «Краса і біль України» за напрямком «Свята спадщина». Пошуковці дослідили нелегкий життєвий шлях учасника Великої Вітчизняної війни, полковника у відставці Легкоступа М.В. На базі шкільного пресцентру було створено фільм «Назавжди у серцях». Пошуковці стали лауреатами обласного етапу конкурсу. У 2009-2010 навчальному році члени гуртка продовжили пошук і вирішили взяти участь у Всеукраїнській історико-краєзнавчій акції учнівської та студентської молоді «Шляхами подвигу і слави», присвяченій 65-й річниці звільнення України від фашистських загарбників та перемозі у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

    Увагу пошуковців привернула доля Кривенка Володимира Михайловича, полковника у відставці, учасника бойових дій 1941-1945 років. Учні  вирішили детально дослідити життєвий шлях людини-воїна, патріота  і створити новий фільм, заснований на фактах із біографії Кривенка В.М.

      Із хвилюванням сприймали розповіді учнів та показ стрічки про ветерана школярі на уроках Мужності, годинах спілкування, присвячених Дню Перемоги та дню визволення міста від німецько-фашистських загарбників. Власний фільм «Не старіють душею ветерани» вони подарували Раді ветеранів Лубен, а саме: Телегіну М.П., Антоненку М.В. та Кривенку М.В., які брали участь у його створенні, та школярам міста. Оскільки Володимир Михайлович Кривенко був учасником звільнення м. Севастополя, то фільм і пошукова робота передані в музей «Сапун-гора». Гурток «Червоні вітрила» став переможцем в обласному етапі Всеукраїнської пошукової експедиції «Шляхами подвигу і слави» в 2009 році, та на цьому не зупинився: свої доробки пошуковці відправили в м.Москву на Міжнародний конкурс робіт, присвячених Великій Перемозі.

  У наш час, коли країна переживає не лише економічну, а й духовну кризу, втрачаються зв`язки між поколіннями, нівелюються  такі моральні якості, як чуйність, доброта, повага до старших,  особливо актуальною є творча діяльність пошуковців.

   Члени пошукового загону та їхній керівник регулярно друкують у місцевих газетах статті про ветеранів Великої Вітчизняної війни, організовують зустрічі школярів із ветеранами, допомагають їм по господарству, вітають зі святами. Лише створивши творчу атмосферу в учнівському колективі можна забезпечити розвиток творчої особистості дитини.

Гордістю  школи є гурток старшокласників  «Єврокрок». Європейська інтеграція була і залишається для України одним із головних пріоритетних напрямків у зовнішній політиці й усьому процесі розвитку. В нашій державі затверджено Програму інтеграції до Європейського Союзу, вона стала першою з  країн СНД, яка уклала Угоду про партнерство і співробітництво з європейськими державами. Україна чітко визначила орієнтири на входження в освітній простір Європи, приєднавшись до Болонського процесу.

   Із метою громадянської освіти учнівської молоді і залучення її до участі в європейських ініціативах, інформування з питань євроінтеграції в українських школах створюються євроклуби. Ідея такого об’єднання виникла в Португалії, звідки поширилася в усій Європі, довівши свою актуальність і життєздатність. Адже євроклуб захоплює молодь, стимулює її ініціативу і творчість,  виховує любов до власної культури і повагу до інших народів, допомагає у самореалізації у великій об’єднаній Європі.

   У грудні 2009 року розпочалася робота зі створення євроклубу в нашій школі. Її ініціатором став учитель історії і суспільних дисциплін Лисенко Сергій Володимирович,  і не лише члени гуртка, а і весь учнівський і педагогічний колектив з ентузіазмом долучилися до цікавої справи. Одночасно з ремонтними роботами в школі почалася пошукова діяльність із дослідження історії та культури країн, що входять до Європейського Союзу. Учні 5-11 класів знайшли цікавий матеріал про наших європейських сусідів, а також величезну кількість яскравих фотографій. На основі зібраних фактів було створено тематичні папки. Художник Ус Віктор Михайлович оформив змістовні стенди: «Україна – держава європейська», «Історія створення Європейського Союзу», «Організації Європейського Союзу». Члени гуртка вирішили розташувати поруч із євроклубом символічне «вікно в Європу», ілюстроване плакатами: «Європейські зірки», «Європейський спорт», «Європейська освіта», «Найвідоміші місця Європи».

  До відкриття нашого клубу учасники шкільних колективів художньої самодіяльності підготували святкову програму «Європейські вітання», серед номерів якої пісні та поезії, мелодії і танці народів Європи.

   Про  найактуальніші події і досягнення навчального закладу вчасно інформує гурток юних кореспондентів «Шкільний пресцентр», керівник Марчак І.В. – об’єднання редакцій газет «Шкільні обрії», «Журавлик» і радіогазети.  Її випуски новин уже стали традиційними, адже вони виходять в ефір щотижня. Крім цього, редакція готує тематичні випуски радіогазет, присвячені:

-    Дню міста Лубни (вересень);

-    Дню людей похилого віку (жовтень);

-    Дню вчителя (початок жовтня) – обов’язково музичні вітання вчителям;

-    Річниці Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року;

-    Міжнародному дню прав людини (10 грудня);

-    Вшануванню пам’яті Героїв Крут (січень);

-    Дню Святого Валентина (лютий)  - із музичними вітаннями однокласників. Крім цього, в цей день у Шкільній країні працює святкова пошта на І поверсі, за допомогою якої учні можуть висловити почуття симпатії до своїх однолітків і навіть до вчителів;

-    Дню здоров’я (квітень);

-    Дню матері (травень);

-    Дню Перемоги (травень);

-    Дню Європи (травень).

 Шкільний пресцентр бере активну участь у проведенні загальношкільних предметних тижнів.

     Можливість  підняти рівень підготовки радіогазет, власними силами друкувати газету «Журавлик» дав комп’ютерний клас. З’явилася можливість навіть знімати власні фільми. Отже, в школі почав працювати власний технічний центр. Без нього не обходиться жодне свято в школі, концерти, які перетворюються в захоплююче видовище зі слайдами чи зйомками на екрані. До наставників – учителя інформатики Ященко Т.Л. і техніка Вілігіцького В.П. – звертаються старшокласники, які готують на уроки мультимедійні презентації, вчителі, для яких використання фільмів чи слайдів в роботі стало звичною справою.

   Як і раніше, не зникає інтерес до друкованого слова. В школі видається дві газети – «Шкільні обрії»  та «Журавлик». Перша виходить щосеместрово з літа 2003 року. Юні  кореспонденти – обдаровані діти, що мають хист до написання творів. У замітках до газети вони розповідають про новини з життя свого класу, цікаві зустрічі, поїздки та екскурсії, вітають товаришів і вчителів із перемогами, діляться власними роздумами. Окремий, позачерговий,  випуск «Шкільних обріїв» присвячений випускникам-одинадцятикласникам. У ньому – вітання від директора, класних керівників і вчителів школи, спогади про шкільне життя, жартівливі вірші про випускників.

    Газета «Журавлик» молодша – їй виповниться лише рік. Але виходить вона частіше – раз на 3 місяці. Над випусками працюють юні журналісти (керівник – Марчак І.В.) та Рада літературного музею Володимира Кириловича Малика (керівник – Васенко Л.Г.). Обов’язковими рубриками газети є «Рада музею повідомляє», «Наші вітання», «Новини», «Із поетичної скарбнички». З особливим захопленням учні читають останню рубрику – «Кур-ляпи». Школярі, які створюють газету «Журавлик», не лише пишуть власні твори, замітки, а й малюють усі ілюстрації до них (художники Серченко Марина і Кишеня Михайло – учні 7 А класу).

   Останньою ініціативою Шкільного пресцентру була організація фотовиставки «Шкільна країна навчається і відпочиває». Найцікавіші події останніх місяців навчання були зафіксовані в яскравих фотографіях, які може побачити кожен із учнів, учителів і гостей Шкільної країни в її світлих і просторих коридорах. Для відвідувачів школи учнями-старшокласниками, які працюють у пресцентрі,  був підготовлений рекламний буклет про наш навчальний заклад.

   Висновки

 Теоретичні знання, практичні уміння і навички, що їх набувають учні в результаті засвоєння основ наук, дедалі поглиблюються і усвідомлюються в процесі практичної позакласної навчально-дослідної і суспільно корисної роботи гуртків. Учнівські гуртки — це самодіяльні об'єднання учнів, одна з форм позакласної й позашкільної роботи. Згідно із Законом України "Про позашкільну освіту" - "гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об'єднання на базі загальноосвітніх навчальних закладів входять у систему позашкільної освіти, що є освітньою підсистемою допрофесійної підготовки учнів" і повинна в розглядатися як повноправна та надзвичайно важлива складова навчально-виховного процесу в школі, в рамках якої педагоги зобов'язані надавати високоякісні та професійні освітні послуги. Найпоширенішими в школах є науково-освітні (предметні) гуртки. Предметні гуртки створюють з різних навчальних предметів -математичні, фізичні, хімічні, літературні та ін. Зміст і ефективність роботи гуртків залежать від правильної організації, підготовки і проведення занять. Однією з умов успішного проведення гурткової роботи є правильне і своєчасне планування її та ведення чіткого систематичного обліку. Щоб робота в гуртку зацікавила всіх учнів, які його відвідують, потрібно, щоб вони мали більш-менш однаковий рівень знань та однаковий загальний розвиток. Доцільно об'єднувати в гурток учнів паралельних або двох суміжних класів: 6-х і 7-х, 7-х і 8-х, 8-х і 9-х, 9-х і 10-х.

Неймовірна кількість гуртків за уподобаннями, бажаннями не тільки дає широкі можливості всебічного розвитку учнів, а і  розширюють їх внутрішню культуру, а, головне,  здібності, таланти.

Список використаної літератури

1. Астахова В.І. Гуманістичний підхід – головний принцип освітньої реформи в Україні // Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. / Кол. авт. – К.: ІЗМН, 1998. – Вип. 12. – 216 с.

2. Розвиток соціального партнерства між школою та громадою // ПостМетодика - №1(78), 2008 — с.49-53

3. Концепція виховання у національній системі освіти // Інформ. зб. Мін. освіти. – 1996. – № 13.

4.            Крутецкий В.А. Психология математических способностей школьников.- М.: Просвещение, 1968. – 432 с.

5.            Національна доктрина розвитку освіти України в XXI столітті // Освіта України. – 2001. – 18 липня. – №29.– С. 4-7.

6.            Удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно зорієнтованої освіти: Модульний посібник / автори-упорядники: П.І.Матвієнко, Н.І.Білик, О.О.Новак. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 292 с.

7.            http://www.lib.ua-ru.net/inode/8752.html

 

 

 

Переглядів: 23931 | Додав: admin | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
» Архів записів

» Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Copyright MyCorp © 2018