Сайт вчителів інформатики міста Лубен Понеділок, 16.12.2019, 11:26
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Засади керування роботою | Реєстрація | Вхід
» Меню сайту

» Календар
«  Грудень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

 Засади керування роботою

6.1. Управління освіти і науки районних (міських, районних у містах, що мають відпо­відний поділ) державних адміністрацій надають допомогу загальноосвітнім навчальним закладам в обладнанні кабінету, проводять організаційно-методичну роботу, спрямовану на ефек­тивне використання кабінетів та їх обладнан­ня, вивчають, узагальнюють і поширюють пе­редовий педагогічний досвід, здійснюють контроль за збереженням і використанням матеріально-технічного забезпечення.

6.2. Директор загальноосвітнього навчаль­ного закладу, у складі якого створюеться та функціонує КПКТ, несе відповідальність за організацію роботи і дотримання правил охорони праці у підрозділі. Розслідування нещасних випадків проводиться відповідно до Поло­ження про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвер­дженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 р. № 616, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.12.2001 р. за № 1093/6284.

6.3. Директор загальноосвітнього навчаль­ного закладу укладає угоди зі сторонніми організаціями на проведення ремонтних робіт і робіт з обслуговування обладнання кабінету, які не можуть бути виконані персоналом ЗНЗ або виконання яких персоналу заборонено чин­ними угодами та нормативними документами.

6.4. Директор і заступник директора з навчально-виховної роботи складають перспек­тивний план обладнання на поточний навчальний рік і перспективу, залучаючи до цього заві­дувача кабінету.

Перспективний план та план роботи кабіне­ту на навчальний рік обговорюються на засідан­нях методичних об'єднань учителів та затвер­джуються директором школи.

У плані роботи кабінету передбачається про­ведення заходів, спрямованих на вдосконалення організацїйно-педагогічних умов функціонування кабінету щодо: підвищення якості знань учнів, здійснення міжпредметних зв'язків, ефективного використання традиційних і сучасних засобів навчання на уроках і в позаурочній роботі; проведення позакласних і факультативних занять; вивчення і запровадження в прак­тику роботи вчителів школи передового педа­гогічного досвіду щодо комплексного викорис­тання засобів навчання, якими обладнано КПКТ;проведення консультацій для вчителів і учнів; підвищення фахової кваліфікації вчи­телів; організації самостійної роботи учнів; ви­явлення потреб та поповнення кабінету на­вчальною літературою, засобами навчання та обладнанням; виготовлення навчально-наоч­них посібників, розробки програмних засобів;

проведення конкурсів на кращі наочні посібни­ки і програмні засоби навчально-виховного при­значення та організації виставок учнівських розробок.

6.5. Заступник директора з навчально-ви­ховної роботи координує діяльність завідувача кабінету, вивчає і узагальнює передовий пе­дагогічний досвід, контролює використання кабінету для урочних, позаурочиих і факультативних занять.

6.6. Завідувач кабінету призначаєтьея нака­зом директора навчального закладу з числа вчителів, які мають відповідну освіту і проводять заняття у КПК До обов'язків завідувача кабінету входять:

• складання перспективного і річного плану роботи кабінету;

• забезпеченая умов для проведення уроків і позаурочної роботи;

• систематичне оновлення та вдосконалення матеріальної бази кабінету, її поповнення тради­ційними та сучасними засобами навчання;

• складання і ведення тематичних картотек, засобів навчання та навчального обладнання;

- проведення консультацій для вчителів щодо викладання предмету з використанням сучасних засобів навчання та пропаганди пере­дового педагогічного досвіду вчителів;

• забезпечення дотримання в кабінеті пра­вил поведінки, чистоти, порядку, правил без­печної експлуатації електротехнічного і іншо­го обладнання, дотримання правил противопожежної безпеки;

• систематичне ведення інвентарної книги із занесенням до неї відповідних змін про нові надходження, витрати й списання матеріальних цінностей;

• керування роботою лаборанта і контроль за нею, надання йому практичної допомоги, сприяння підвищенню його кваліфікації.

6.7.Робота, яку виконує лаборант, повин­на здійснюватись відповідно до плану роботи кабінету і проходити під безпосереднім керів­ництвом завідувача кабінету. Лаборант несе перед завідувачем кабінету відповідальність за правильне зберігання й експлуатацію навчаль­ного обладнання, навчально-наочних по­сібників тощо.

6.8, До обов'язків лаборанта входять:

• забезпечення в приміщенні навчального кабінету чистого повітря, порядку розміщення засобів навчання та обладнання, справності та своєчасного іх ремонту, збереження в належному порядку протипожежних засобів і засобів першої медичної допомоги та вміння надати першу медичну допомогу при нещасних випадках;

  • ведення під керівництвом завідувача кабінетом інвентаризаційних записів, своєчасне внесення змін до них про надходження та витрати матеріальних цінностей;

  • забезпечення безвідмовної роботи навчального обладнання, повної безпеки їх під час виконання учнями лабораторних і практичних робіт;

  • допомога вчителеві в організації і проведенні навчальних демонстрацій, позаурочної роботи з предмета;

  • щоденне наведення загального порядку в кабінеті після закінчення навчальних занять і дотримання правил експлуатації електро­обладнання.

6.9. При кабінеті створюється рада кабіне­ту, до складу якої входять вчителі актив учнів та

батьків, представник від органу учнівського самоврядування навчального закладу, які

ра­зом із завідувачем кабінету беруть участь в організації роботи кабінета, сприяють

попов­ненню фонду засобів навчання, організовують проведення позаурочних заходів.

6.10. Відповідно до Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закдаду,затвердженого наказом МОН України від 05.02.2002 р. ,№ 45 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 19.01.2001 р. за № 146/5337, і в межах, віднесених до компетенції Піклувальної ради, робота і матеріально-технічне оснащення КПКТ контролюються і спрямовуються Піклувальною радою загальноосвіт­нього навчального закладу. -.

Директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти

П.Б. Полянський


» Архів записів

» Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Copyright MyCorp © 2019